Login |  Register |  help
Huskers Sports

updated 6/2014

Individual Single Season Records

Most Points in a season

Rnk Pos FName....LName........Year...G---A-Pts.College
.1. Att Tim......Nelson.......1981..56-106-162.Syracuse
.2. Att Tom......Nelson.......1982..44-106-150.Syracuse
.3. Att Tom......Nelson.......1983..41-109-150.Syracuse
.4. Att Tim......Nelson.......1980..51--90-141.Syracuse
.5. Att Dave.....Marr.........1992..55--83-138.JHopkins
.6. Att Dave.....Marr.........1991..55--81-136.JHopkins
.7. Att Rob......Betchley.....1983..94--37-131.Army
.8. Att Ed.......Trabulsy.....1983..79--51-130.Rutgers
.9. Att Scott....Marr.........1986..51--74-125.JHopkins
10. Att Rob......Kavovit......1993..44--81-125.Syracuse
11. Att Mike.....Herger.......1985..53--68-121.Navy
12. Att Conor... Gately ......2012..37- 79-116.Marquette

13. Mid Roy......Colsey.......1991..84--28-112.Syracuse
14. Att Nick.....Mariano......2013..63 —48-111.UMASS

15  Att Ed.......Trabulsy.....1982..67--43-110.Rutgers
16. Att Rob......Kavovit......1992..65--42-107.Syracuse
17. Att Peter....Allen........1985..39--62-101.Syracuse
18. Att Mike.....McCall.......2001..38--63-101.NCarolina
19. Mid Pete.....Lenotti......1981..58--42-100.NCarolina
20. Att Mike.....McCall.......2000..36--63--99.NCarolina
21. Att Paul.....Brezovsky....1973..61--37--98
22. Att Brian....Crockett.....2001..59--38--97.Syracuse
23. Att Russ.....Swan.........1981..72--23--95.Virginia
24. Att Brendan..Kurpis.......2008..57--38--95.Geneseo
25. Att Paul.....Carcaterra...1993..90---4--94.Syracuse
26. Att Tom......Nelson.......1981..53--40--93.Syracuse
27. Att Connor...Vercruysse...2014..69—-23-—92.Rutgers

28. Att Scott....Nelson.......1977..28--62--90.N Car St
29. M/F Scott....Dooley.......1998..42--46--88.Hofstra
30. Att Greg.....Kavovit......1985..64--23--87.Siena
31. Att Kevin…….…Interlicchio.2009….65—-22—-87.Johns Hopkins

32. Att.Rob......Betchley.....1982..63--23--86.Army
33. Att Russ.....Swan.........1980..61--25--86.Virginia
34. Att Dan......Gleason......1974..27--59--86
35. Att Mark.....Fanning......1978..60--24--84.SUNY F'Dale
36. Att Steve....Carcaterra...1990..25--57--82.Towson
37. Mid Brian....Prestreau....2013..67 —15—-82.Penn State

38. Att Kevin....Interlicchio.2008..56--25--81.Johns Hopkins

39. Att Conor....Gately.......2011..22--58--80.UMASS
40. Mid Roy......Colsey.......1990..66--13--79.Syracuse
41. Att Matthias.McCall.......2003..44--35--79.NCarolina
42. Att Steve....Carcaterra...1989..33--46--79.Towson
43. Att Mike.....Herger.......1984..38--41--79.Navy
44. Att Ryan.....Culligan.....2001..61--17--78.Brown
45. Att Rob......Kavovit......1991..43--35--78.Syracuse
46. Att Chris....Harrington...1997..41--37--78.Princeton
47. Att Jake.....DeLillo......2006..45--31--76.Salisbury
48. Att Paul.....Carcaterra...1989..63--12--75.Syracuse
49. M/F John.....Ranagan II...2008..48--25--73.JHopkins
50. Att Sean.....Bolger.......1984..46--26--72.Hofstra
51. Att Matthias.McCall.......2005..41--31--72.NCarolina
52. Mid Pete.....Lenotti......1980..37--35--72.NCarolina
53. Att Mike.....McCall.......2000..33--39--72.NCarolina
54. Mid John ……….Ranagan II…….2009..58—-13--71.Johns Hopkins

55. Att Chris....Gleason......1978..44--26--70
56. Att Ryan.....Culligan.....2000..52--17--69.Brown
57. Att Brian....Crockett.....1999..46--23--69.Syracuse

58. Att Tom…………..Casey………………..2009..38—-30—-68.Cortland
59. Mid Rob......Hoynes.......1981..45--23--68.Army
60. Mid Tommy....Dooley.......2005..40--27--67.Hofstra
61. Att Connor...Vercruysse...2013..61---6-—67.Rutgers

62. Att Tim......Klemchuk.....1972..55--11--66.Brown
63. Att Nick.....Mariano......2012..49--16--65.UMASS

64. Att Ryan.....Culligan.....2001..48--17--65.Brown
65. Att Frank....Branca.......1996..38--27--65.Hartford
66. Att Brendan..Kurpis.......2007..50--14--64.Geneseo
67. Mid Dom......Fin..........1989..40--24--64.Syracuse

68. M/F Luke.....Palmadesso...2014..34—-29--63.Villanova

69. Mid Justin...Mabus........2011..30--33--63.Towson
70. Mid John.....Costello.....1985..45--18--63.Rutgers
71. Att Paul.....Smith........1991..39--24--63.Salisbury
72. Att Matthias.McCall.......2004..29--34--63.NCarolina
73. Mid Denis....Lambert......1978..23--40--63.Army
74. Att Bob......Ellis........1969..18--45--63.Brockport
75. Att Tim......Nelson.......1979..15--48--63.Syracuse
76. Att Nick.....Mariano......2011..44--18--62.UMASS

 

 

 


Most Goals in a season

Rnk Pos FName....LName........Year...G---A-Pts.College
.1. Att Rob......Betchley.....1983..94--37-131.Army
.2. Att Paul.....Carcaterra...1993..90---4--94.Syracuse
.3. Mid Roy......Colsey.......1991..84--28-112.Syracuse
.4. Att Ed.......Trabulsy.....1983..79--51-130.Rutgers
.5. Att Russ.....Swan.........1981..72--23--95.Virginia
.6. Att Connor...Vercruysse...2014..69—-23-—92.Rutgers

.7. Att Ed.......Trabulsy.....1982..67--43-110.Rutgers
.8. Mid Brian....Prestreau....2013..67 —15—-82.Penn State

.9. Mid Roy......Colsey.......1990..66--13--79.Syracuse
10. Att Rob......Kavovit......1992..65--42-107.Syracuse

11. Att Kevin ….Interlicchio..2009..65—-22—-87.Johns Hopkins
12. Att Greg.....Kavovit......1985..64--23--87.Siena
13. Att Rob......Betchley.....1982..63--23--86.Army
14. Att Paul.....Carcaterra...1992..63--12--75.Syracuse
15. Att Nick.....Mariano......2013..63 —48-111.UMASS

16. Att Paul.....Brezovsky....1973..61--37--98
17. Att Russ.....Swan.........1980..61--25--86.Virginia
18. Att Ryan.....Culligan.....2001..61--17--78.Brown
19. Att Connor...Vercruysse...2013..61---6-—67.Rutgers

20. Att Mark.....Fanning......1978..60--24--84.SUNY F'Dale
21. Att Brian....Crockett.....2001..59--38--97.Syracuse
22. Mid Pete.....Lenotti......1981..58--42-100.NCarolina

23. Mid John ……..Ranagan II…..2009….58—-13-—71.JHopkins
24. Att Brendan..Kurpis.......2008..57--38--95.Geneseo
25. Att Tim......Nelson.......1981..56-106-162.Syracuse
26. Att Kevin....Interlicchio.2008..56--25--81.JHopkins
27. Att Dave.....Marr.........1992..55--83-138.JHopkins
28. Att Dave.....Marr.........1991..55--81-136.JHopkins
29. Att Tim......Klemchuk.....1972..55--11--66.Brown
30. Att Mike.....Herger.......1985..53--68-121.Navy
31. Att Tom......Nelson.......1981..53--40--93.Syracuse
32. M/F Andrew...McElduff.....2002..53---5--58.NCarolina
33. Att Ryan.....Culligan.....2000..52--17--69.Brown
34. Att Tim......Nelson.......1980..51--90-141.Syracuse
35. Att Scott....Marr.........1986..51--74-125.JHopkins
36. Att Brendan..Kurpis.......2007..50--14—64. Geneseo
37. Mid Chris....Grande.......1993..49--11--60.Umass
38. Att Nick.....Mariano......2012..49--16--65.UMASS

39. Mid Tyler....Schuldt......2011..48--10--58.Hartford

40. M/A Frank....Fusco........2012..48--11--59.Drexel

41. M/F John.....Ranagan II...2008..48--25--73.JHopkins
42. Att Ryan.....Culligan.....1999..48--17--65.Brown
43. Att Eric.....Modesitt.....1987..47--13--60
44. Att Sean.....Bolger.......1984..46--26--72.Hofstra
45. Att Brian....Crockett.....1999..46--23--69.Syracuse
46. Mid Eric.....Modesitt.....1988..46---8--54
47. Att Jake.....DeLillo......2006..45--31--76.Salisbury
48. Mid Rob......Hoynes.......1981..45--23--68.Army
49. Mid John.....Costello.....1985..45--18--63.Rutgers
50. Mid Rob......Lenseth......2003..45--16--61.Navy
51. Mid Lou......Silvestri....1988..45---6--51.Brown

52. Att Nick.....Mariano......2011..44—-18-—62.UMASS

53. Att Frank....Fusco........2011..44--12—-56.Drexel
54. Att Rob......Kavovit......1993..44--81-125.Syracuse
55. Att Tom......Nelson.......1982..44-106-150.Syracuse
56. Att Matthias.McCall.......2003..44--35--79.NCarolina
57. Att Chris....Gleason......1978..44--26--70
58. Mid Dom......Fin..........1990..44--15--59.Syracuse
59. Att Brian....Smith........1995..44--13--57.Salisbury
60. Att Jake.....DeLillo......2004..44--13--57.Salisbury
61. Att Mark.....Fanning......1977..44--12--56.SUNY F'Dale
62. Mid Wendell..Robbins......1984..44---7—51

63. Att Kevin Interlicchio……..2010..44—-10-54. JHopkins
64. Att Rob......Kavovit......1991..43--35--78.Syracuse
65. Mid Rob......Frattarola...1997..43---6--49.JHopkins
66. M/F Scott....Dooley.......1998..42--46--88.Hofstra
67. Att Tom......Nelson.......1983..41-109-150.Syracuse
68. Att Chris....Harrington...1997..41--37--78.Princeton
69. Att Matthias.McCall.......2005..41--31--72.NCarolina
70. Mid Ousmane..Greene.......1991..41--12--53.NCarolina
71. Att Tommy....Dooley.......2005..40--27--67.Hofstra
72. Mid Dom......Fin..........1989..40--24--64.Syracuse
73. Att Chris....Gleason......1977..40--15--65
74. Att Peter....Allen........1985..39--62-101.Syracuse
75. Att Paul.....Smith........1991..39--24--63.Salisbury
76. Mid Rocky....Bonitatibus..2008..39--22--61.Albany
77. Mid John.....O'Sullivan...2001..39--11--50.Holy Cross
78. Att Mike.....McCall.......2001..38--63-101.NCarolina
79. Att Mike.....Herger.......1984..38--41--79.Navy
80. Att Frank....Branca.......1996..38--27--65.Hartford
81. Att Nick.....Newman.......2006..38--11—-49  Amherst

82. Att Tom ………..Casey………………..2009….38--30—-68 Cortland
83. Att Conor ...Gately.......2012..37--79--116.Marquette

84. Mid Pete.....Lenotti......1980..37--35--72.NCarolina
85. Att Tom......Gleason......1975..37--24--61
86. Mid Rocky....Bonitatibus..2007..37--12--49.Albany
87. Mid Michael..Dedvukaj.....2014..36—-8—--44.

88. Att Mike.....McCall.......2000..36--63--99.NCarolina
89. M/F Scott....Dooley.......1997..36--17--53.Hofstra
90. Att Brian....Crockett.....1998..36--15--51.Syracuse
91. Mid Ed.......McMahon......1976..36--14--50.Army
92. Mid Matt.....Caione.......1995..35--15--50.Syracuse
93. M/F Luke.....Palmadesso...2014..34—-29--63.Villanova

94. Att Conor....Vercruysse...2012..33-- 6--39.Rutgers

95. Mid Justin...Mabus........2011..30--33--62.Towson

 

Most Assists in a season

Rnk Pos FName....LName........Year...G---A-Pts.College
.1. Att Tom......Nelson.......1983..41-109-150.Syracuse
.2. Att Tim......Nelson.......1981..56-106-162.Syracuse
.3. Att Tom......Nelson.......1982..44-106-150.Syracuse
.4. Att Tim......Nelson.......1980..51--90-141.Syracuse
.5. Att Dave.....Marr.........1992..55--83-138.JHopkins
.6. Att Dave.....Marr.........1991..55--81-136.JHopkins
.7. Att Rob......Kavovit......1993..44--81-125.Syracuse
.8. Att Conor ...Gately.......2012..37--79--116.Marquette

.9. Att Scott....Marr.........1986..51--74-125.JHopkins
10. Att Mike.....Herger.......1985..53--68-121.Navy
11. Att Mike.....McCall.......2001..38--63-101.NCarolina
12. Att Mike.....McCall.......2000..36--63--99.NCarolina
13. Att Peter....Allen........1985..39--62-101.Syracuse
14. Att Scott....Nelson.......1977..28--62--90.N Car St
15. Att Dan......Gleason......1974..27--59—86

16. Att Conor ...Gately.......2011..22--58—80. Marquette
17. Att Steve....Carcaterra...1990..25--57--82.Towson
18. Att Ed.......Trabulsy.....1983..79--51-130.Rutgers
19. Att Tim......Nelson.......1979..15--48--63.Syracuse
20. Att Nick.....Mariano......2013..63 —48-111.UMASS

21. M/F Scott....Dooley.......1998..42--46--88.Hofstra
22. Att Steve....Carcaterra...1989..33--46--79.Towson
23. Att Bob......Ellis........1969..18--45--63.Brockport
24. Att Ed.......Trabulsy.....1982..67--43-110.Rutgers
25. Att Rob......Kavovit......1992..65--42-107.Syracuse
26. Mid Pete.....Lenotti......1981..58--42-100.NCarolina
27. Att Dan......Gleason......1973..14--42--56
28. Att Mike.....Herger.......1984..38--41--79.Navy
29. Att Tom......Nelson.......1981..53--40--93.Syracuse
30. Mid Denis....Lambert......1978..23--40--63.Army
31. Att Mike.....McCall.......2000..33--39--72.NCarolina
32. Att Brian....Crockett.....2001..59--38--97.Syracuse
33. Att Brendan..Kurpis.......2008..57--38--95.Geneseo
34. Att Frank....Branca.......1995..17--38--55.Hartford
35. Att Rob......Betchley.....1983..94--37-131.Army
36. Att Paul.....Brezovsky....1973..61--37--98
37. Att Chris....Harrington...1997..41--37--78.Princeton
38. Att Matthias.McCall.......2003..44--35--79.NCarolina
39. Att Rob......Kavovit......1991..43--35--78.Syracuse
40. Mid Pete.....Lenotti......1980..37--35--72.NCarolina
41. Att Matthias.McCall.......2004..29--34--63.NCarolina

42. Mid Justin...Mabus........2011..30--33--63.Towson
43. Att Nicky....Bonitatibus..2014..22—-33—-55.Cortland

44. Mid Mike.....Hoynes.......1984..24--33--57.Army
45. M/F Erik.....Elfstrum.....1989..27--32--59.Maryland
46. Att Matthias.McCall.......2002..11--32--43.NCarolina
47. Att Nicky ...Bonitatibus..2013...9—32---41

48. Att Jake.....DeLillo......2006..45--31--76.NY Tech
49. Att Matthias.McCall.......2005..41--31--72.NCarolina
50. Att Tom ………….Casey………………….2009….38—-30--68. Cortland

51. M/F Luke.....Palmadesso...2014..34--29--63.Villanova

52. Mid Roy......Colsey.......1991..84--28-112.Syracuse
53. Mid Tommy....Dooley.......2005..40--27--67.Hofstra
54. Att Frank....Branca.......1996..38--27--65.Hartford
55. Att Paul.....Brezovsky....1972..30--27--57
56. Att Sean.....Bolger.......1984..46--26--72.Hofstra
57. Att Chris....Gleason......1978..44--26--70
58. Mid Andrew...Collins......2000..34--26--60.Cornell
59. Att Russ.....Swan.........1980..61--25--86.Virginia
60. Att Kevin....Interlicchio.2008..56--25--81.JHopkins
61. M/F John.....Ranagan II...2008..48--25--73.JHopkins
62. Att Mark.....Fanning......1978..60--24--84.SUNY F'Dale
63. Mid Dom......Fin..........1989..40--24--64.Syracuse
64. Att Paul.....Smith........1991..39--24--63.Salisbury
65. Att Tom......Gleason......1975..37--24--61
66. Mid Dave.....Graham.......1986..34--24--58.St John's
67. Att Russ.....Swan.........1981..72--23--95.Virginia
68. Att Greg.....Kavovit......1985..64--23--87.Siena
69. Att Rob......Betchley.....1982..63--23--86.Army
70. Att Brian....Crockett.....1999..46--23--69.Syracuse
71. Mid Rob......Hoynes.......1981..45--23--68.Army

72. Att Conor……..Gately……………..2010…. 9—-23—-31.Marquette

73. Att Connor...Vercruysse...2014..69—-23—-92.Rutgers


Individual Single Season Records - Attackmen

Most Points by attackmen in a season

Rnk Pos FName....LName........Year...G---A-Pts.College
.1. Att Tim......Nelson.......1981..56-106-162.Syracuse
.2. Att Tom......Nelson.......1982..44-106-150.Syracuse
.3. Att Tom......Nelson.......1983..41-109-150.Syracuse
.4. Att Tim......Nelson.......1980..51--90-141.Syracuse
.5. Att Dave.....Marr.........1992..55--83-138.JHopkins
.6. Att Dave.....Marr.........1991..55--81-136.JHopkins
.7. Att Rob......Betchley.....1983..94--37-131.Army
.8. Att Ed.......Trabulsy.....1983..79--51-130.Rutgers
.9. Att Scott....Marr.........1986..51--74-125.JHopkins
10. Att Rob......Kavovit......1993..44--81-125.Syracuse
11. Att Mike.....Herger.......1985..53--68-121.Navy
12. Att Conor....Gately.......2012..37--79--116.Marquette

13. Att Nick.....Mariano......2013..63 —48-111.UMASS

14. Att Ed.......Trabulsy.....1982..67--43-110.Rutgers
15. Att Rob......Kavovit......1992..65--42-107.Syracuse
16. Att Peter....Allen........1985..39--62-101.Syracuse
17. Att Mike.....McCall.......2001..38--63-101.NCarolina
18. Att Mike.....McCall.......2000..36--63--99.NCarolina
19. Att Paul.....Brezovsky....1973..61--37--98
21. Att Brian....Crockett.....2001..59--38--97.Syracuse
22. Att Russ.....Swan.........1981..72--23--95.Virginia
23. Att Brendan..Kurpis.......2008..57--38--95.Geneseo
24. Att Paul.....Carcaterra...1993..90---4--94.Syracuse
25. Att Tom......Nelson.......1981..53--40--93.Syracuse
26. Att Connor...Vercruysse...2014..69—-23—-92.Rutgers

27. Att Scott....Nelson.......1977..28--62--90.N Car St
28. Att Greg.....Kavovit......1985..64--23--87.Siena

29. Att Kevin …..Interlicchio.2009..65—-22—-87. Johns Hopkins
30. Att Rob......Betchley.....1982..63--23--86.Army
31. Att Russ.....Swan.........1980..61--25--86.Virginia
32. Att Dan......Gleason......1974..27--59--86
33. Att Mark.....Fanning......1978..60--24--84.SUNY F'Dale
34. Att Steve....Carcaterra...1990..25--57--82.Towson
35. Att Kevin....Interlicchio.2008..56--25—-81.Hopkins

36. Att Conor ...Gately.......2011..22--58—-80.Marquette
37. Att Matthias.McCall.......2003..44--35--79.NCarolina
38. Att Mike.....Herger.......1984..38--41--79.Navy
39. Att Steve....Carcaterra...1989..33--46--79.Towson
40. Att Ryan.....Culligan.....2001..61--17--78.Brown
41. Att Rob......Kavovit......1991..43--35--78.Syracuse
42. Att Chris....Harrington...1997..41--37--78.Princeton
43. Att Jake.....DeLillo......2006..45--31--76.NY Tech
44. Att Paul.....Carcaterra...1992..63--12--75.Syracuse
45. Att Sean.....Bolger.......1984..46--26--72.Hofstra
46. Att Matthias.McCall.......2005..41--31--72.NCarolina
47. Att Mike.....McCall.......2000..33--39--72.NCarolina
48. Att Chris....Gleason......1978..44--26--70
49. Att Ryan.....Culligan.....2000..52--17--69.Brown
50. Att Brian....Crockett.....1999..46--23--69.Syracuse
51. Att Tom ………..Casey………………..2009..38—-30-—68.Cortland

52. Att Tommy....Dooley.......2005..40--27--67.Hofstra
53. Att Connor...Vercruysse...2013..61---6-—67.Rutgers

54. Att Tim......Klemchuk.....1972..55--11--66.Brown
55. Att Ryan.....Culligan.....1999..48--17--65.Brown
56. Att Frank....Branca.......1996..38--27--65.Hartford
57. Att Nick ... Mariano......2012..49--16--65. UMASS

58. Att Brendan..Kurpis.......2007..50--14—-64.Geneseo
59. Att Paul.....Smith........1991..39--24--63.Salisbury
60. Att Matthias.McCall.......2004..29--34--63.NCarolina
61. Att Bob......Ellis........1969..18--45--63.Brockport
62. Att Tim......Nelson.......1979..15--48--63.Syracuse
63. Att Nick.....Mariano......2011..44--18--62.UMASS

  

Most Goals by attackmen in a season

Rnk Pos FName....LName........Year...G---A-Pts.College
.1. Att Rob......Betchley.....1983..94--37-131.Army
.2. Att Paul.....Carcaterra...1993..90---4--94.Syracuse
.3. Att Ed.......Trabulsy.....1983..79--51-130.Rutgers
.4. Att Russ.....Swan.........1981..72--23--95.Virginia
.5. Att Connor...Vercruysse...2014..69—-23-—92.Rutgers

.6. Att Ed.......Trabulsy.....1982..67--43-110.Rutgers
.7. Att Rob......Kavovit......1992..65--42-107.Syracuse

.8. Att Kevin …..Interlicchio.2009..65—-22—-87. Johns Hopkins
.9. Att Greg.....Kavovit......1985..64--23--87.Siena
10. Att Rob......Betchley.....1982..63--23--86.Army
11. Att Paul.....Carcaterra...1992..63--12--75.Syracuse
12. Att Nick.....Mariano......2013..63 —48-111.UMASS

13. Att Paul.....Brezovsky....1973..61--37--98
14. Att Russ.....Swan.........1980..61--25--86.Virginia
15. Att Ryan.....Culligan.....2001..61--17--78.Brown
16. Att Connor...Vercruysse...2013..61---6-—67.Rutgers

17. Att Mark.....Fanning......1978..60--24--84.SUNY F'Dale
18. Att Brian....Crockett.....2001..59--38--97.Syracuse
19. Att Brendan..Kurpis.......2008..57--38--95.Geneseo
20. Att Tim......Nelson.......1981..56-106-162.Syracuse

21. Att Kevin....Interlicchio.2008..56--25—-81.JHopkins
22. Att Dave.....Marr.........1992..55--83-138.JHopkins
23. Att Dave.....Marr.........1991..55--81-136.JHopkins
24. Att Tim......Klemchuk.....1972..55--11--66.Brown
25. Att Mike.....Herger.......1985..53--68-121.Navy
26. Att Tom......Nelson.......1981..53--40--93.Syracuse
27. Att Ryan.....Culligan.....2000..52--17--69.Brown
28. Att Tim......Nelson.......1980..51--90-141.Syracuse
29. Att Scott....Marr.........1986..51--74-125.JHopkins
30. Att Brendan..Kurpis.......2007..50--14—-64.Geneseo
31. Att Nick ... Mariano......2012..49--16--65. UMASS

32. Att Ryan.....Culligan.....1999..48--17--65.Brown
33. Att Eric.....Modesitt.....1987..47--13--60

This page was created in 0.0781 seconds on server 8